Zanim kupisz kotka

Perła Annaru*PL®

Ważne informacje

1. Jakiego kotka chcecie mieć?

Decydując się na kotka powinniście mieć świadomość, iż będzie on Wam towarzyszył przez najbliższe 15- 20 lat. Zatem nie podejmujcie decyzji zbyt szybko. Zastanówcie się, co dla Was jest ważne, jaki powinien być przyszły:

 

^

Czy to ma być dachowiec czy rasowy?

Jeżeli rasowy, to jaka to ma być rasa (rasy różnią się nie tylko wyglądem, ale przypisanymi cechami temperamentu i charakteru). Kot rasowy to rodowodowy. Co to znaczy i z czym się to wiąże?
Kupując kotka z prawdziwej HODOWLI KOTÓW RASOWYCH, czyli zarejestrowanej w jednej z międzynarodowych organizacji takich jak FIFe, WCF, CFA, TICA, ACF, które to są członkami WCC (World Cat Congress) jesteście pewni, że będzie on miał udokumentowane pochodzenie i zdrowie przodków prawdziwym, wielopokoleniowym rodowodem (jak i każdy z kotów zamieszczonych w tym rodowodzie), To gwarantuje nie tylko zachowanie określonych standardów rasy, jak wygląd czy charakter, ale i badania prowadzone z pokolenia na pokolenie, jakość życia kotów hodowlanych i kociąt co przekłada się na ich prawidłowy rozwój, socjalizację i zdrowie.

A co może się stać, jeśli kotek nie będzie z takiej hodowli, a jego dokument zwany rodowodem będzie z nieprawdziwymi (zmyślonymi lub pochodzącymi z kradzieży) danymi kotów?

Wygląd kotka. Po rasowych rodowodowych rodzicach będzie on odpowiadał danej rasie, czyli kiedy dorośnie będzie pięknym, dostojnym kotem Maine Coon. Małe kotki wyglądają słodko, zarówno koty rasowe jak i mieszańce są zbliżone wyglądem do siebie. Oko niewprawne nie wyłapie różnic pomiędzy rasowym, a kotkiem bez rodowodu, z “rodowodem” z hodowli nie będącej członkiem legalnej organizacji,dopiero kiedy kotek rośnie zauważacie, iż niestety nie wygląda on jak przedstawiciel rasy jaką chcieliśmy mieć. Przeżywacie pierwsze rozczarowanie.
Charakter, temperament. Druga ważna sprawa, nie wiem czy nie ważniejsza nawet niż wygląd. Chcieliście kotka otwartego, ufnego, który całym sobą potrzebuje człowieka, jest zawsze przy nim, towarzyszy w każdej codziennej czynności, ale też jest kiedy jesteście smutni czy chorzy. Okazuje Wam swoją przyjaźń na każdym kroku, okazuje radość na kontakt z Wami czy smutek i troskę, kiedy jest Wam źle. Pojedzie z Wami wszędzie i zawsze z miłością będzie patrzył Wam w oczy wdzięczny, że jesteście. O takim kotku marzyliście, a tu nagle okazuje się, że tak nie jest. Może i jest wesoły, bawi się, ale brak tego „czegoś”, tej całej niezwykłej dla tej rasy emocjonalnej reszty, tego co czyni te koty wyjątkowymi. Jeśli wesoły, to i tak jest dobrze, a co jeśli będzie dziki, płochliwy i zdystansowany we wszystkim? Przeżywacie drugie rozczarowanie.
Zdrowie fizyczne i psychiczne. To co najważniejsze. Oj i tu można laboraty pisać… Krótko zatem. Kot z legalnej hodowli jest po zdrowych i przebadanych genetycznie oraz w kierunku chorób wirusowych rodzicach, ze zdrowej bezpiecznej linii, którą hodowca zna. Zadbał o opiekę medyczną nad rodzicami kotka, nad kotkiem, zaszczepił go według programu szczepień, odrobaczył. Całe stado jest pod odpowiednią opieką weterynaryjną, a to ma ogromne znaczenie dla zdrowia i kondycji jednostki, czyli i Waszego przyszłego kotka. Rodowód daje obraz zdrowia i kondycji przodków. Oczywiście, że przypadki losowe zachorowania, czy śmierci zawsze mogą się zdarzyć, ale prawdopodobieństwo jest dużo mniejsze. Zadbał też hodowca o rozwój emocjonalny dokładając wszelkich starań, nie szczędząc środków, by socjalizacja pierwotna przebiegła jak najlepiej- stymulacja, kontakt, zabawy, zabawki, odpowiednia przestrzeń, itd. Inaczej jest w przypadku kupna kotka o niewiadomym pochodzeniu i wątpliwej opiece, z “hodowli”, nad którą nie ma nadzoru, której nie dotyczą żadne regulaminy i obowiązki względem kotów, kotka któremu oszczędzano dobrego pożywienia i badań, a także kontaktu z ludźmi, zbyt szybko zabrano od mamy i wydano do nowego domu, bo jak dłużej zostanie, to rosną koszty utrzymania. Kupujecie wtedy kota zwykle w słabej kondycji psychicznej jak i fizycznej, często chorego. Przeżywacie trzecie, najsmutniejsze rozczarowanie.

^

Jakiej płci ma być kotek?

^

Czy zamierzacie mieć więcej kotków i je rozmnażać (hodowla), czy jedynie do towarzystwa?

2. Wybór maluszka

Jeśli decyzja o powiększeniu rodziny o mruczącego przyjaciela zapadnie, należy go teraz dobrze wybrać. Każdy z Was ma jakieś marzenia o mruczącym przyjacielu, jakiego ma być koloru, jaki ma mieć temperament. W zakładce PLANY przedstawione są pary przyszłych rodziców kociąt. Są również rozpisane kolory jakich możemy się spodziewać u maluchów po danej parze rodziców. W zakładce KOCURY i zakładce KOTKI odnajdziecie również galerię każdego z naszych hodowlanych kotów oraz informacje o nim włącznie z badaniami jakie posiada. W zakładce KOCIĘTA – KOLORYSTYKA KOCIĄT zobaczycie zbiór zdjęć przedstawiających różne kolory sierści występujące u kotów rasy maine coon wraz z nazwą danego koloru. Mam nadzieję, że pomoże Wam to w podjęciu decyzji, jak i komunikacji z nami, co do wyboru kiciusia.
Ważne jest również, by przy wyborze uwzględnić osoby wchodzące w skład rodziny (dzieci, osoby starsze) oraz czworonożnych rezydentów, ich charakter i temperament. I tu przydam się ja służąc pomocą – wysłucham Was i doradzę. Dobro kotka jest dla mnie bardzo ważne, jak i Wasze, Waszej rodziny. Dobre dopasowanie to radość ze wspólnie spędzanych chwil, szczęśliwe życie wszystkich domowników oraz radość i satysfakcja dla mnie, jako hodowcy.

3. Gwarancje hodowcy

Kotek maine coon umaszczenie
Hodowca gwarantuje Kupującemu rezerwację i odbiór zdrowego kota, bez wad zagrażających jego życiu bądź zdrowiu, dwukrotnie zaszczepionego, odrobaczonego, posiadającego mikroczip, z oryginalnym rodowodem PZF będącym członkiem WCF. Hodowca gwarantuje, że rodzice kociąt urodzonych w hodowli posiadają testy genetyczne w kierunku HCM1 (kardiomiopatia przerostowa) mutacji genu MYBPC3 (G->C w exonie 3) z wynikiem n/n, SMA (rdzeniowy zanik mięśni) z wynikiem n/n, PK-def (niedobór kinazy pirogronianowej) z wynikiem n/n, czyli nie są nosicielami tych genów. Wolni są również od chorób wirusowych jak FeLV (białaczka wirusowa), FIV (niedobór immunologiczny wirusowy, zwany Koci AIDS) oraz Giardiozy (Lamblie) Kokcydii i Rzęsistka. Dorosłe koty uzyskując odpowiedni wiek mają wykonane Echo Serca w kierunku wykrycia kardiomiopatii przerostowej (HCM) oraz ewentualnych innych wad  rozwojowych oraz USG nerek w kierunku torbielowatości (PKD) jak i ogólnego zdrowia układu moczowego. Wszystkie dotychczas przebadane koty hodowlane są zdrowe i otrzymały Certyfikat z wynikiem prawidłowym.
Nie dopuszczamy do rozrodu kotów chorych i z wadami genetycznymi podanymi przez kluby jako dyskwalifikujące, jak również takimi, które nie są wymienione, ale w naszym przekonaniu dyskusyjne i mogące stanowić potencjalne zagrożenie dla potomstwa.

4. Rezerwacja i zakup kotka

Rezerwacja kotka jest możliwa dopiero po zapoznaniu się Kupującego z umową rezerwacji, po jej podpisaniu przez obie strony i po wpłaceniu przez Kupującego zadatku. Do tego czasu kotek pozostaje wolny i każdy może o niego pytać. Możemy ewentualnie ująć kotka w opcję na dwa dni w celu przemyślenia decyzji o rezerwacji. Proszę podjąć ją ze spokojem i rozwagą, ponieważ Hodowca zatrzyma zadatek gdy:
– z winy Kupującego nie dojdzie do nabycia kota,
– Kupujący dokona zmiany decyzji w przedmiocie nabycia,
– Kupujący odstąpi od zamiaru nabycia kota.
W innym przypadku Hodowca dokona zwrotu zadatku. O kwotę zadatku pomniejszona zostanie cena nabywanego kota. Szczegóły zawiera umowa.
Regularnie, zwykle co dwa tygodnie wysyłane są do nowego opiekuna zdjęcia jego kociątka i/lub filmik z jego udziałem, by opiekun widział jak się maluszek rozwija, jak zmienia przez czas pozostawania w hodowli. Finalizacja zakupu kotka, czyli przekazanie kocięcia wraz z przynależną mu dokumentacją i przeniesienie prawa własności do niego z Hodowcy na Kupującego odbywa się przy jego odbiorze po otrzymaniu przez Hodowcę reszty kwoty zakupu i po podpisaniu przez strony umowy sprzedaży.

Po rezerwacji Kupujący otrzyma wsparcie i materiały pomocne w przygotowaniu się na przyjęcie maluszka.
Odbiór kotka przewidziany jest między 14 a 16 tygodniem jego życia, a w uzasadnionych przypadkach z możliwością wydłużenia tego czasu o dwa tygodnie.
Na żądanie Kupującego zgłoszone najpóźniej do ósmego tygodnia życia kota i na jego koszt po dokonaniu płatności z góry, kocię może zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie i otrzymać paszport UE.
Hodowca na wniosek Kupującego odpłatnie może dostarczyć kotka do miejsca zamieszkania Kupującego lub do innej wskazanej przez Kupującego miejscowości.

^

Nie sprzedajemy kotów jako prezent dla osób trzecich.

Znaczenie statusów:

wolny – kotek czeka na swojego nowego opiekuna

w obserwacji – zwykle do ukończenia przez kocię 8 tygodnia życia, czyli decyzja o rezerwacji jeszcze nie zapadła – może być po tym czasie zarezerwowany lub też wolny, można zatem o kotka/kotki pytać, można też zapisać się opcjonalnie jako „oczekujący-zainteresowany”

zarezerwowany – kotek znalazł miejsce w czyimś sercu, zadatek został wpłacony

5. Umowa – kot hodowlany

Mały kot rasy maine coon

Kocięta ze statusem hodowlanym sprzedawane są tylko do już istniejących, zarejestrowanych hodowli. Jeśli w chwili rezerwacji Kupujący nie jest zarejestrowanym hodowcą, to do dnia odbioru kota zobowiązany jest, jak stanowi umowa przedstawiona wcześniej do wglądu, do zarezerwowania siebie (członkostwo) i swojej hodowli (nadanie przydomka hodowlanego) w jednej z działających organizacji felinologicznych, będących członkiem WCC. Aby móc sfinalizować zakup i odebrać kota, Kupujący zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego nadanie przydomka hodowlanego lub dokumentu potwierdzającego złożenie i opłacenie wniosku o nadanie przydomka. Jeśli Kupujący nie dopełni tego obowiązku, to z winy Kupującego nie dojdzie do nabycia kota.

Kocięta hodowlane są sprzedawane tylko do hodowli Kupującego bez prawa do współwłasności z inną hodowlą, użyczania, wydzierżawiania itp. Wszystkie nasze umowy dotyczące zakupu kotów hodowlanych zawierają zakaz krycia zakupionymi u nas kocurami kotek z innych hodowli niż hodowla Kupującego (czyli zakaz świadczenia usług kocura jako reproduktora). Reszta warunków ustalana jest indywidualnie.

6. Kociątko opuszczające hodowlę

^

Maluchy opuszczając rodzinny dom są zdrowe, odrobaczone, dwukrotnie zaszczepione, posiadają mikroczip oraz otrzymają książeczkę zdrowia i rodowód. Są też po zabiegu kastracji, która odbywa się w 13 tyg. życia (nie jest to „wczesna” kastracja, czasami mylnie tak nazywana).
Jedzą samodzielnie zróżnicowany pokarm, piją wodę, potrafią korzystać z kuwety, bawią się różnorodnymi zabawkami w tym edukacyjnymi oraz wykorzystują do zabaw i odpoczynku drapak. Są gotowe do rozpoczęcia samodzielnego życia w nowym domu także pod względem emocjonalnym. Są radosne, ciekawe świata, spontaniczne
i otwarte na człowieka. Lubią zabawę z człowiekiem i pieszczoty, potrzebują z nim kontaktu, co potrafią już okazywać.

^

Wszystkie kotki dostają wyprawkę na start w nowym domu. Zawiera ona pokarm na pierwsze kilka dni, czyli dokładnie to, co kotek jadł w hodowli, kilka zabaweczek, którymi się bawił oraz Niespodziankę. Każdy opiekun otrzyma szczegółowe informacje co należy zakupić, jak przygotować się na odbiór malucha oraz wiedzę w postaci szkolenia przy odbiorze kiciusia, czyli informacje o gatunku i jego potrzebach i w oparciu o nie sposoby postępowania z podopiecznym, umiejętność odczytywania
i rozumienia sygnałów jakimi się z Wami porozumiewa („język komunikacji”), organizacja jego przestrzeni (strefy życia kota, miski, drapak, legowisko), rodzaje diet (dieta podstawowa i suplementacja, wpływ diety na zdrowie i behawior kota), pielęgnacja, (narzędzia i kosmetyki), kuweta i żwirek, zabawa i zabawki, zdrowie (szczepienia, odrobaczanie, objawy chorobowe, domowa apteczka, niebezpieczeństwa czyhające w domu i poza nim), podróż z kotem, socjalizacja w nowym domu (kiedy są inne zwierzęta i kiedy ich nie ma).

^

Wszystkim służę radą i pomocą również później.

Młode koty rasy maine coon

7. Przygotowanie na odbior malucha – co potrzebne?

Każdy z Perełkowych opiekunów otrzyma ode mnie wsparcie, aby móc się jak najlepiej przygotować na przyjęcie nowego członka rodziny. Będzie to specyfikacja zakupowa, a dokładnie linki na produkty dedykowane kotom tej rasy, jednocześnie wygodne dla opiekuna i w dobrej jakości przy rozsądnej cenie.
Wymieniam skrótowo to co ważne, szczegóły każdy otrzyma w pliku pdf.

1. JEDZONKO, czyli dokładnie to, co kotek jadł w ostatnim czasie przebywania w domu rodzinnym
2. MISKI, tylko porcelanowe
3. KUWETA, najlepiej kryta i duża
4. ŻWIREK (podsypka) taki, jak był w hodowli (nie wolno zmieniać przez miesiąc), najlepiej naturalny drzewny, zbrylający
5. ŁOPATKA do żwirku
6. PODKŁADKA (wycieraczka) pod kuwetę
7. TRANSPORTER, odpowiednio duży, najlepiej otwierany górą
8. ZGRZEBŁO
9. GRZEBIENIE
10. FURMINATOR (do późniejszej decyzji)
11. KOSMETYKI
12. OBCINACZKI (nigdy nie typu „gilotyna”)
13. ZABAWKI (zwykłe jak i edukacyjne) będą również wskazane najodpowiedniejsze, jak i te lubiane
14. DRAPAK
      a) kartonowy, najlepszy myKotty
      b) drzewko (półki, rozety, hamaki, budki, słupy sizal naturalny) i tu jest kilku producentów, od których możemy pokusić się o zakup. Niżej wymieniam czterech, z krótką informacją.

RUFI – pierwszy drapak kupiłam ok. 14 lat temu (niżej zdjęcie nr 1), potem kolejne i dla dużych, i dla kociąt. Tapicerka dywan i… mam do tej pory. Fakt, że już klej nie wytrzymuje i widać upływ czasu, ale żaden inny nie wytrzymałby aż tyle. Przy tej tapicerce bardzo długo nie widać śladów użytkowania, łatwa w utrzymaniu czystości, nie przyjmuje plam, super się odkurza i oddaje sierść. Moje koty zdecydowanie kochają ją najbardziej.
Stabilne, masywne i w ciekawych rozwiązaniach. Dla mnie, porównując wszystkie, jakie miałam lub mam, to najlepszy rodzaj drapaka, ale… z tapicerką dywanową zdecydowanie. Polecam.

PS A dla tych, co wolą bardziej nowocześnie i z drzewem też się tu coś znajdzie (zdjęcie nr 2). Uwaga tylko na modele, bo nie każdy nadaje się dla kotów rasy Maine Coon.

Drapaki.pl - sklep internetowy z drapakami

DRAPAKI DLA KOTA (drapakidlakota.pl) – piękne, masywne, super zrobione. Jest w czym wybierać. Mam i też polecam dla wielbicieli drewna.

ROGACKI – podobnie jak wyżej, drewno, sztruks, dobra jakość. Polecam.

ANI-LIFE – drapaki (dwa modele wg specyfikacji, którą otrzymujecie dostosowane dla kotów Maine Coon). Jakość wyższa niż inne w podobnej cenie, dostępne jako regularne produkty w zoologicznych sklepikach. Sa też masywniejsze i rozbudowane w atrakcyjnym dla MCO układzie. Wybierać tapicerkę CUBO i najciemniejszą dla utrzymania czystego wyglądu.

Najbardziej zależy nam, by maluchy w nowym domku otrzymywały równie dużo uwagi, zabawy i pieszczot co w swoim rodzinnym . To uczuciowe istoty, które przyzwyczaiły się do bycia kochanymi, do bycia częścią rodziny. Jeśli otoczycie je miłością, ofiarujecie przyjaźń, troskę i poświęcicie im sporo uwagi, to odwdzięczą się Wam z nawiązką obdarzając absolutnie wyjątkową, niezwykłą przyjaźnią, przyjaźnią Maine Coon’a.